RUJUKAN


Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat–syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula. Zakat dalam bahasa Arab mempunyai empat makna, diantaranya Al-Barakatu, At-Thohuru, An-Numuw, dan As-Sholahu. Tunaikan zakat anda melalui sedekahonline.com

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat–syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula. Zakat dalam bahasa Arab mempunyai empat makna, diantaranya Al-Barakatu, At-Thohuru, An-Numuw, dan As-Sholahu.
 1. Zakat Profesi.
  Zakat harta yang diperoleh dengan cara bekera atau melakukan suatu profesi yang dikeluarkan jika sudah mencapai haul (1 tahun)
  Cara perhitungan : Nishab zakat 520 kg beras dikeluarkan 2,5% Contoh : Nishab zakat penghasilan/profesi 520 kg beras x rp. 15.000 =rp. 7.800.000,-
 2. Zakat Perdagangan
  Zakat perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak, yang dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan mencari keuntungan baik dilakukan oleh perseorangan maupun perserikatan
  Nishab zakat perdagangan adalah setara 85 gram emas atau lebih x harga emas yang berlaku di pasaran dikeluarkan 2.5%
  Contoh batas nishab zakat emas: Harga emas di pasaran rp. 587.000/gram x 85 gram =rp. 49.895.000
 3. Zakat Emas dan Perak
  Zakat wajib yang dikeluarkan dari emas perhiasan yang dimiliki oleh seorang muslim setiap satu tahun sekali jika telah mencapai nishabnya.
  Nishab zakat emas adalah 85 gram emas atau lebih x harga emas yang berlaku di pasaran dikeluarkan 2.5%
  Contoh batas nishab zakat emas: Harga emas di pasaran rp. 587.000/gram x 85 gram =rp. 49.895.000
 4. Zakat Simpanan
  Seluruh harta simpanan baik tabungan ataupun deposito merupakan sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab dan berjalan satu tahun (haul)
  Nishab zakat tabungan setara nishab emas 85 gram emas atau lebih dikeluarkan 2,5%